Berichtgeving omtrent Kasteelsche Bossen

23 juni 2016

Op woensdag 22 juni heeft in de Limburger een artikel gestaan over de Sportzone Kasteelsche Bossen, waarvan ook Hovoc initiatiefnemer/participant is, welk artikel voor het bestuur aanleiding is om hier een toelichting op te geven:

Sinds 2 jaar zijn een kleine 70 verenigingen/organisaties, die inmiddels ruim 6000 (georganiseerde en ongeorganiseerde) sporters en/of 1400 vrijwilligers vertegenwoordigen, met veel inzet en passie bezig om een plan te ontwikkelen, genaamd Kasteelsche Bossen. Op 7 juli presenteren we de definitieve plannen aan Het College van B&W en de Gemeenteraad. Voor deze datum is o.a. gekozen om vanuit de kant van de Kasteelsche Bossen tijdig input te geven aan de besluitvorming rondom het zwembad dat een integraal onderdeel is van het plan Kasteelsche Bossen. Ons is bekend dat het college de overige elementen van het plan pas kan beoordelen in samenhang met de blauwdrukken van de overige kernen. Voor ons is dat ook geen probleem.

Gisteren bleek helaas dat de pers via de belangengroep “Zwembad mót bliêve” in bezit is gekomen van de concept-plannen waardoor wij gedwongen zijn om vroegtijdig te reageren. De berichtgeving in de krant klopt maar belicht slechts een deel van het plan en geeft niet de totale context weer. Dit betreuren wij.

Als mede- initiatiefnemers zijn wij zeer teleurgesteld in deze situatie omdat de belangengroep “zwembad mót bliêve” tendentieus en niet integer handelt door ongevraagd concept-plannen te delen met pers en politiek. Wij distantiëren ons stellig van deze onwaardige manier van handelen omdat wij, de Kasteelsche Bossen, iedereen intensief informeren en er juist ook altijd volledig voor hebben open gestaan om betrokkenen persoonlijk te informeren. Deze werkwijze van genoemde belangengroep schaadt de motivatie en inzet van allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze plannen.

Voor eventuele vragen en opmerkingen omtrent deze situatie kunt u terecht ondergetekende, namens Hovoc lid van de stuurgroep.

Reinier Meesters
Voorzitter