Donatie Wonen Horst Volleybal Extra

22 juli 2009

Wonen Horst organiseerde zondag 12 juli een informatiemarkt voor alle belangstellenden. Deze dag konden de kinderen spijkerbroekhangen voor het goede doel. De gehangen minuten werden omgezet in een mooi bedrag en werd geschonken aan het Volleybal Extra team van volleybalvereniging Hovoc.

De informatiemarkt op 12 juli werd druk bezocht. De kinderen konden buiten onder andere spijkerbroekhangen voor het goede doel. Het in totaal gehangen minuten werd omgezet in een geldbedrag. De kinderen hadden in totaal 300 euro bij elkaar ‘spijkerbroekgehangen’. Afgelopen dinsdagmiddag werd op het kantoor van Wonen Horst de cheque door Petry Zentjens en Reny Nijssen overhandigd aan een aantal kinderen van het Volleybal Extra team van Hovoc.

Volleybal extra is een project om mensen met een beperking ook de volleybalsport te kunnen laten beoefenen. Dit project wordt aangeboden voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar die op een of andere manier niet in het reguliere verenigingsleven mee kunnen. Naast het bieden van dit sportmoment zijn anderen doelen, het stimuleren van integratie tussen kinderen met een beperking en het basisschoolkind, stimuleren van motorische vaardigheden, kinderen leren om in een groep met elkaar te sporten. De 300 euro zullen gebruikt worden voor de aanschaf van volleybalspullen en speciale trainers.

De training voor Volleybal Extra vindt één keer per week plaats op donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur in de Dendron Sporthal. Op dit moment zijn er 6 enthousiaste jongeren actief, maar er is nog plek voor enkele nieuwe leden. Dus mocht je belangstelling hebben kom dan gerust langs om eens te kijken of om eventueel al een keer mee te doen. Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met de werkgroep Volleybal Extra via e-mail: volleybalextra@hovoc.nl.