Extra Algemene Leden Vergadering

12 juni 2013

Op woensdag 26 juni is er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van Hovoc welke gehouden zal worden om 19.30 uur in de kantine van de Dendron Sporthal te Horst.
Het agendapunt van deze vergadering is de wijziging in het contributiereglement om van het huidige puntensysteem over te gaan naar een beloningssysteem.