Herstart competitie en publiek weer welkom!

28 januari 2022

Herstart competitie

Nadat de afgelopen weken alleen getraind mocht worden, is inmiddels ook de competitie weer van start gegaan. Zowel trainingen als competitiewedstrijden mogen normaal doorgaan, ook ná 22.00 uur. De wedstrijden zullen gewoon vervolgd worden volgens het competitie programma zoals dat in het begin van het seizoen is vastgesteld. 

Natuurlijk is het naast de herstart van de competitie ook nog steeds mogelijk om (al dan niet intern) oefenwedstrijden te spelen, om zo nog beter voorbereid te zijn op deze herstart. Mochten teams hier gebruik van willen maken, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met de TC.

 

Publiek weer welkom

Wij zijn erg blij dat ook ons publiek weer welkom is op de tribunes. Wel moet al het publiek 1,5 meter afstand tot elkaar houden, tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin behoren. Daarnaast moet het publiek om 22.00 uur de tribune verlaten (dit geldt zowel bij wedstrijden als bij trainingen).

 

Mondkapje en coronatoegangsbewijs

Binnen in de sporthal is het dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsing, tenzij je aan het sporten bent. Daarnaast is ook het coronatoegangsbewijs nog steeds verplicht voor publiek en deelnemers aan georganiseerde binnensport. Concreet houdt dit in dat iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen bij aanwezigheid in een binnensportaccommodatie. Op deze regeling wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (denk hierbij aan coaches, trainers en noodzakelijke vrijwilligers), deze mensen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.

 

Nu de competitie wordt hervat en ook publiek weer welkom is, zien we ons genoodzaakt op competitiedagen het CTB (coronatoegangsbewijs) te controleren bij binnenkomst. Voor deze controle zijn we nog dringend op zoek naar vrijwilligers, die dit tegen een vergoeding van € 10 per uur willen doen. Personen die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij het bestuur via bestuur@hovoc.nl, of zich aanmelden via hovoc.inzetrooster.nl. Voor de trainingsdagen blijft het verzoek aan de trainers/coaches/aanvoerders om er voor te zorgen dat iedereen een geldig CTB kan tonen.

 

Gebruik kantine

We proberen de kantine zo snel mogelijk weer te openen. In de kantine gelden in principe dezelfde maatregelen als in de rest van de sporthal. Dus ook hier moet 1,5 meter afstand gehouden worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Daarnaast moet de kantine om 22.00 uur haar deuren sluiten.

 

Voor een actueel overzicht van alle maatregelen die van toepassing zijn verwijs ik jullie graag naar onderstaande webpagina’s van het NOC*NSF:

· https://nocnsf.nl/sportprotocol

· https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen