Hovoc nieuws 25 augustus

25 augustus 2014

Contributie 2014/2015

Beste Hovocleden, deze maand worden de contributiefacturen voor het seizoen 2014/2015 per mail verzonden. Bij diegene die de vereniging heeft gemachtigd de contributie middels automatische incasso te innen zal tevens de eerste termijn van de contributie 2014/2015 worden geïnd.

De beloningstoeslag is nog niet opgenomen op de contributiefactuur. De introductie van de beloningstoeslag brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hierdoor is één van de doelstellingen, het snel informeren van de leden van de verdiende beloning bij de diverse activiteiten, het afgelopen seizoen niet goed verlopen. We zijn als contributiecommissie op dit moment nog hard aan het werk om de laatste puntjes op de i te zetten. Binnenkort ontvangen alle vrijwilligers een overzicht van zijn/haar verdiende beloningstoeslag en zullen we z.s.m. tot uitbetaling van ieders beloningstoeslag overgaan.

De contributiecommissie