Niet te geloven…

19 februari 2010

Niet te geloven...

Zo plotseling, zo onverwacht, moeten wij afscheid nemen van ons lid, onze vrijwilliger en onze volleybalvriend,

Rik Metten

Altijd voor zijn club actief, in het veld, langs de lijn en in de kantine.
Hovoc gaf jou volleybalplezeer, en af en toe 'n lekker gleske beer.

Wij wensen Janneke, familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.

Bestuur, leden en vrijwilligers Volleybalvereniging Hovoc

In de kantine van de Dendron sporthal ligt een condoleanceregister voor Rik.