Wel trainen, geen competitie

16 januari 2022

Afgelopen vrijdag is er weer een persconferentie geweest en zijn de maatregelen voor de sportsector versoepeld. Middels deze ‘corona-update’ informeren we jullie over het effect van deze maatregelen voor Hovoc. 

Wel trainen, geen competitie 

Vanaf zaterdag 15 januari mag er weer getraind worden in groepsverband, zonder eindtijd. Vanaf maandag 17 januari zal het reguliere trainingsschema dan ook weer gaan gelden en kunnen alle trainingen worden hervat! Met dank aan onze Technische commissies, die vrijdag zeer snel hebben weten te schakelen, hebben de eerste teams gisteren al kunnen trainen. Naast het trainen is ook het gebruik van de kleedlolaken, douches en wc’s gewoon toegestaan. Hierbij dien je wel rekening te houden met de 1,5-meter maatregel. 

Helaas ligt de competitie voorlopig nog stil, maar we hopen dat dit ook op korte termijn weer mogelijk is. Een nieuw weegmoment volgt op dinsdag 25 januari. Wel mogen er onderlinge wedstrijden worden gespeeld binnen Hovoc, door jeugd en senioren. Mochten teams hier gebruik van willen maken, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met de TC. 

Geen publiek toegestaan 

Net als voor de lockdown is ook op dit moment geen publiek toegestaan. Deze maatregel geldt zowel voor interne wedstrijden als trainingen. Bij Hovoc zal de tribune in deze periode dan ook gesloten blijven. Omdat publiek niet is toegestaan in de sporthal, worden ouders die jeugdleden komen ophalen dringend verzocht om buiten te wachten. 

Mondkapje en coronatoegangsbewijs 

Binnen in de sporthal dien je een mondkapje te dragen, tenzij je aan het sporten bent. Daarnaast is ook het coronatoegangsbewijs nog steeds verplicht voor deelname aan georganiseerde binnensport. Concreet houdt dit in dat iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs moet tonen om toegang te krijgen tot binnensportaccommodaties. Op deze regeling wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (denk hierbij aan coaches en trainers), deze mensen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. 

Nu de competitie stilligt en er geen publiek is toegestaan, hebben we besloten niemand aan de deur te zetten om het CTB (coronatoegangsbewijs) te controleren. We verzoeken de trainers/coaches/aanvoerders om er tijdens de training voor te zorgen dat iedereen een geldig CTB kan tonen. Natuurlijk is dit niet de meest ideale situatie, maar we vinden het ook niet wenselijk dat er extra vrijwilligers de hele week in de sporthal aanwezig moeten zijn om op een beperkt aantal momenten de CTB-controle uit te voeren. 

Sluiting kantine 

Net als voor de lockdown zal ook nu de kantine gesloten blijven. Zodra de kantine weer open mag informeren we jullie hierover. 

Voor een actueel overzicht van alle maatregelen die van toepassing zijn verwijzen we jullie graag naar onderstaande webpagina’s van het NOC*NSF: 

· https://nocnsf.nl/sportprotocol

· https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen