Eindejaarsbijeenkomst

30 december 2009 - 30 december 2009

Aansluitend aan de Buitengewone Ledenvergadering vindt er een feestavond plaats waarbij alle leden (vanaf B jeugd) en alle vrijwilligers welkom zijn om samen 2009 op een mooie manier af te sluiten en een knallend begin te geven aan volleybaljaar 2010. Met deze avond willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar!
Graag hopen we veel leden en vrijwilligers op deze avond te mogen begroeten!