Extra Ledenvergadering

16 april 2008 - 16 april 2008

Op woensdag 16 april is om 20:00u een extra ledenvergadering in de kantine van de Dendron sporthal in verband met een besluit tot statutenwijziging (betreffende art. 1: de zetel en art. 14 bestuurstaak - vertegenwoordiging).
Het ontwerp van de statutenwijziging kun je vinden onder "Leden-> Downloads->Statutenwijziging".

Wij hopen veel leden op deze vergadering te mogen begroeten.

Het Bestuur