Ledenvergadering

20 maart 2008 - 20 maart 2008

Op donderdag 20 maart is om 19:30u de algemene ledenvergadering in de kantine van de Dendron sporthal.
Alle trainingen vanaf 19:00u vervallen. Wij hopen veel leden op deze vergadering te mogen begroeten.

Bijgaand tref je tevens een agenda aan. Het jaarverslag van 2007, de notulen van de vorige ledenvergadering en de verslagen van de commissies kun je vinden onder "Leden-> Downloads-> Jaarverslagen".

Aangezien er een besluit tot statutenwijziging van Hovoc genomen dient te worden (betreffende art. 1: de zetel en art. 14 bestuurstaak - vertegenwoordiging) is de agenda aangepast en is dit onderwerp toegevoegd als agendapunt 14. De aangepaste agenda vind je bijgevoegd.