Presentatie enquête-uitkomsten

27 november 2013

Ongeveer een jaar geleden werd aan de Hovocleden gevraagd een enquête over het wel en wee, hoe men dacht over, wat men vond van en wat men zou willen met onze club in te vullen.
Door 45% van onze leden werd daar toentertijd gehoor aan gegeven.

Het bestuur heeft, om de anonimiteit van de enquête te waarborgen, daarna iemand, die buiten de vereniging stond maar deze wel goed kende, gevraagd deze gegevens verder uit te werken en daar conclusies aan te verbinden.
Lars Emonts heeft alle verkregen gegevens uitgewerkt in het rapport "Belevingsonderzoek o.b.v. enquêtes Seizoen 2012 – 2013".

Deze gegevens zijn intussen samen met Lars binnen het bestuur en ook met de TC’s besproken.
Uiteindelijk is het de bedoeling mede met de verkregen gegevens uit de enquête een beleidsplan te schrijven voor volleybalvereniging Hovoc.

Wij willen daarom iedereen uitnodigen de presentatie van de enquête-uitkomsten bij te wonen en wel op woensdag 27 november a.s. om 19.30 uur in onze kantine. Deze presentatie wordt verzorgd door Lars Emonts.