Aanmeldformulier 53e Horster Volleybaltoernooi Vrijdag

Inschrijven Horster Volleybaltoernooi 2022

Online inschrijven kan door het invullen van een van onderstaande inschrijvingformulieren. 

Je wordt verzocht het inschrijfgeld over te maken naar het rekeningnummer: NL13RABO0123697131 t.n.v. volleybalvereniging Hovoc o.v.v. "Toernooi 2022 + voor- en achternaam". Het inschrijfgeld bedraagt €6,- per persoon.

Inschrijven kan tot uiterlijk 6 mei 2022 

 

Aanmeldformulier vrijdag