Beloningssysteem

Vergoedingen beloningssysteem 2023/2024 worden berekend na de laatste activiteit

Seizoen 2022/2023

Hovoc beloont haar vrijwilligers via een beloningssysteem. Door als lid/vrijwilliger mee te helpen bij activiteiten en voor de vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging ontvang je een beloning.

Middels dit bericht willen wij jullie nogmaals berichten over de beloning die je hebt verdiend indien je een van de onderstaande vrijwilligersactiviteiten hebt uitgevoerd. Mensen die hun trainingen/coachen bij de club declareren, krijgen hiervoor geen extra beloning vanuit het beloningssysteem. Leden die geen toeslag inleggen ontvangen 25% van onderstaande vergoedingen voor hun vrijwilligerswerk.

HESVergoedingOverigVergoeding
NOJK (organisatie of bar) voor een hele dag €39,30Scheidsrechterscoördinator€44,80
Horster Carnavals Parade 2023€32,75PR-commissie€44,80
Provinciale staten + waterschappen verkiezingen 2023€32,75Wedstrijdsecretariaat€44,80
Verbouwing kantine per keer€6,55Conciërge€44,80
Verbouwing kleedlokalen per keer€6,55Contributiecommissie€44,80
  Toernooicommissie€44,80
ToernooiVergoedingSponsorcommissie€44,80
Opbouwen woensdag€13,80Bestuur€44,80
Opbouwen donderdag€13,80Beachcommissie€44,80
Opbouwen vrijdag€13,80Ontspanningscommissie€44,80
Vrijwilligerstaak toernooi (per punt) (gemiddelde taak is 3 punten)€4,60 Kantinecommissie€25,60
Opruimen zondag€13,80Hovoc Evenementen Support + Ijsactie€25,60
Overige€9,20Kledingcommissie€25,60
  Ledenadministratie€25,60
VolleybalVergoedingAdministratie€25,60
TC lid€53,60Zaalwacht€25,60
Trainer*€53,60Barmedewerkers€25,60
Coach*€40,20Kampcommissie€25,60
Hulptrainer€40,20Stichting Dendron Sporthal€6,40
Externe scheidsrechter€40,20Raad van Advies€6,40
Volleybal Extra€13,40Organisatie NOJK€6,40
  Scheidsrechters en tellers senioren aanwijzen€6,40
 Kamp VergoedingUitgifte toernooimaterialen€6,40
Jeugdkamp vrijdag€15,00Vertrouwenspersoon€6,40
Jeugdkamp zaterdag deel 1€15,00Commissie van Beroep€6,40
Jeugdkamp zaterdag deel 2€15,00Strafcommissie€6,40
Jeugdkamp zondag€15,00Kascontrolecommissie€6,40
    
IJsactieVergoeding  
IJsactie€26,50  

* Trainers en coaches die een vergoeding declareren, ontvangen geen beloning in het beloningssysteem

Regeling

Mocht je vragen hebben over de vergoedingen, dan kunnen deze gericht worden aan de contributiecommissie, via contributie@hovoc.nl.

De kern van het beloningssysteem is als volgt: in de tweede helft van het seizoen wordt de contributie plus een beloningstoeslag in rekening gebracht. Deze beloningstoeslag wordt na afloop van het seizoen volledig uitgekeerd aan alle vrijwilligers van Hovoc die gedurende het seizoen een handje hebben geholpen. Het uitvoeren van meer taken en het meedoen aan meer activiteiten leidt meteen tot een inzichtelijk teruggaaf van contributiegeld.

De contributiecommissie bepaalt jaarlijks de toeslag die per activiteit of taak kan worden verdiend. In januari wordt de toeslag in rekening gebracht samen met de contributie bij alle leden van 13 jaar en ouder (waarbij de leeftijd per 1 augustus van het voorgaande jaar bepalend is).

Bedragen

Per leeftijdsgroep (vanaf 13 jaar) is een toeslag samengesteld op basis van de taken of acties welke voor die leeftijdsgroep van toepassing zijn: als het lid er profijt van heeft (trainers/coaches) of als het lid een zinvolle bijdrage kan leveren aan de actie (bloemenactie), wordt een toeslag in rekening gebracht.

LeeftijdToeslag beloningssysteem 
13-14-15€ 42,00 
16-17-18€ 78,00 
> 18€ 78,00 
recreanten€ 51,00 

Hovoc brengt leden tot en met 12 jaar geen toeslag in rekening. Het beloningssysteem is bedoeld om leden te belonen voor hun inzet. Leden betalen een toeslag indien en voor zover zij ook de mogelijkheid hebben om dit terug te verdienen. Het is niet wenselijk dat leden gaan inleggen om andere leden extra te belonen wanneer zij zelf niet de mogelijkheid hebben om hun inleg terug te verdienen. Dit zou feitelijk voor deze leden een verkapte contributieverhoging zijn.

Tot besluit

We hopen als vereniging met dit systeem een helder en eerlijk systeem te hanteren. Het streven is om elke vrijwilliger te belonen naar de werkzaamheden die hij of zij voor onze vereniging verricht. Mochten er onverhoopt toch onduidelijkheden zijn of mochten er naar je mening zaken zijn die niet kloppen, aarzel dan niet en neem contact op met een van de leden van de contributiecommissie.