Contributie

De contributie van Hovoc wordt in twee termijnen betaald. De contributie van de eerste helft bestaat uit de helft van de clubcontributie (leeftijdsgebonden), de teambijdrage van de Nevobo, de lidbijdrage van de Nevobo en de shirtbijdrage. In de tweede helft van het seizoen wordt de tweede helft van de clubcontributie betaald samen met de beloningstoeslag (voor leden ouder dan 13). Zie hiervoor de pagina 'Beloningssysteem'. Bij inschrijving vraagt de vereniging de contributie per automatische incasso te voldoen. De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Hovoc contributie seizoen 2023/2024

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus 2023.

LeeftijdGeb .jaar t/m geb. jaarClubcontr.
< 82-8-2015 t/m 1-8-2023€ 65,00
8-9-102-8-2012 t/m 1-8-2015€ 100,00
11-122-8-2010 t/m 1-8-2012€ 121,00
13-14-152-8-2007 t/m 1-8-2010€ 144,00
16-17-182-8-2004 t/m 1-8-2007€ 157,00
> 181-1-1900 t/m 1-8-2004€ 186,00
Verenigings-/Steunende leden€ 35,00
Volleybal Extra€ 72,00
Recreanten€ 121,00
Trainingslid 16-18 jaar€ 78,50
Trainingslid > 18 jaar€ 93,00

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de shirtbijdrage van € 10,00. 

Bondsbijdragen seizoen 2023/2024

De individuele bondsbijdrage voor alle leden die in de NeVoBo-competitie spelen bedraagt € 17,50. Daarnaast zijn we als vereniging voor elk team een teambijdrage verschuldigd: ook deze vind je op de contributienota terug. Hierbij is het team waarin wordt gespeeld bepalend voor het bedrag dat je aan ons betaalt. Voor het seizoen 2022/2023 leidt dit tot de volgende bedragen*:

 • Senioren: € 107,50
 • Jeugd A/B/C: € 87,00
 • Jeugd CMV: € 26,00

Dit betreft dus het totaal van de individuele bondsbijdrage en de teambijdrage.

* Schrijffouten voorbehouden

Contributiereglement

 1. Bovenstaande contributie geldt per kalenderjaar en is exclusief bondsbijdrage NeVoBo.
 2. Bij aanmelding c.q. afmelding dient het volledige halfjaar betaald te worden waarin de aan- c.q. afmelddatum valt. Deze datum mag maximaal 1 week liggen vóór de datum van ontvangst bij het secretariaat. Alleen meldingen via het reguliere aanmeld- en afmeldformulier worden geaccepteerd.
 3. Contributie wordt in principe halfjaarlijks (september en januari) geïnd middels automatische incasso. Nieuwe leden die geen machtiging tot automatische incasso afgeven, wordt een bijdrage van € 2,50 per half jaar gevraagd ter dekking van bank- en administratiekosten. Tevens betalen zij het gehele seizoen ineens.
 4. Contributie die geïnd wordt middels acceptgiro dient betaald te worden binnen 4 weken na datum op acceptgiro.
 5. Leden die een half kalenderjaar door onvoorziene omstandigheden stoppen met zowel trainingen als wedstrijden betalen de contributie van een verenigingslid (t.w.v. € 17,50 per half jaar).
 6. Leden die alleen trainen bij Hovoc betalen de helft van de voor de betreffende categorie geldende contributie. Zie "trainingslid" in het overzicht van de contributies.
 7. Leden van Hovoc die bij andere verenigingen trainen ontvangen bij Hovoc geen contributiereductie (contributie is niet afhankelijk van het aantal trainingen per week).
 8. Bondsbijdrage NeVoBo is verschuldigd voor elk lid dat per 1 juli is aangemeld als spelend lid bij de volleybalbond. Bij afmelding na voornoemde datum blijft de bondsbijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd. Bij aanmelding na voornoemde datum is eveneens de gehele bondsbijdrage verschuldigd.
 9. De toeslag kan jaarlijks terugverdiend worden, door deelname in diverse commissies of bij de diverse activiteiten zoals bloemenactie, volleybaltoernooi en als externe scheidsrechter.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vragen?

Heb je vragen over de contributie bij Hovoc? Mail dan naar contributie@hovoc.nl.

 
De contributiecommissie bestaat uit:

Leergeld Horst aan de maas

Lid zijn van een club vraagt soms te veel van de portemonnee van gezinnen. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, sportkleding en materialen. Dit geldt voor bestaande én nieuwe leden. De regeling is er ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.

Voor meer informatie over deze regeling neem een kijkje op www.leergeldhorstaandemaas.nl of zie de onderstaande bijlage.