header_setup

Beloningssysteem

Seizoen 2018/2019

Hovoc beloont haar vrijwilligers via een beloningssysteem. Door als lid/vrijwilliger mee te helpen bij activiteiten en voor de vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging ontvang je een beloning.

Middels dit bericht willen wij jullie nogmaals berichten over de beloning die je hebt verdiend indien je een van de onderstaande vrijwilligersactiviteiten hebt uitgevoerd. Mensen die hun trainingen/coachen bij de club declareren, krijgen hiervoor geen extra beloning vanuit het beloningssysteem.

HES

Vergoeding

Overig

Vergoeding

Sfeermarkt Arcen 2018

€21,40

Scheidsrechterscoördinator

€33,25

Horster Carnavals Parade 2019

€21,40

Hovocnieuws

€33,25

Verkiezingen 2019

€21,40

Wedstrijdsecretariaat

€33,25

Lumar 2019

€21,40

Conciërge

€33,25

   

Contributiecommissie

€33,25

   

Toernooicommissie

€33,25

Toernooi

Vergoeding

Sponsorcommissie

€33,25

Opbouwen donderdag

€14,20

Stichting Hovoc Beheer

€33,25

Opbouwen vrijdag

€21,30

Bestuur

€33,25

Helpen vrijdag

€21,30

Hovoc Evenementen Support

€33,25

Helpen zaterdag ochtend

€21,30

Website / social media

€33,25

Helpen zaterdag middag

€21,30

Afslag 10

€33,25

Opruimen zondag €14,20

Ontspanningscommissie

€33,25

   

Ballenjongen

€19,00

Volleybal

Vergoeding

Contactpersoon shirts

€19,00

TC lid

€43,20

Ledenadministratie

€19,00

Trainer

€43,20

Administratie

€19,00

Coach

€32,40

Infoboekje

€19,00

Hulptrainer

€32,40

Zaalwacht

€19,00

Externe scheidsrechter

€32,40

Barmedewerkers

€19,00

Volleybal Extra

€10,80

Kampcommissie

€19,00

   

Bloemenactiecommissie

€19,00

   

Wassen van kleding (scheidsrechters)

€19,00

Bloemenactie

Vergoeding

Stichting Dendron Sporthal

€4,75

Bloemenactie

€21,30

Stichting Volleybal Promotie Horst

€4,75

   

Stichting VPH Raad van Toezicht

€4,75

Kamp

Vergoeding

Scheidsrechters en tellers senioren aanwijzen

€4,75

Jeugdkamp vrijdag

€7,80

Uitgifte toernooimaterialen

€4,75

Jeugdkamp zaterdag deel 1

€7,80

Vertrouwenspersoon

€4,75

Jeugdkamp zaterdag deel 2

€7,80

Commissie van Beroep

€4,75

Jeugdkamp zondag

€7,80

Strafcommissie

€4,75

Regeling

Mocht iemand nog vragen hebben over de vergoedingen, dan kunnen deze gericht worden aan de contributiecommissie, via contributie@hovoc.nl.

De kern van het beloningssysteem is als volgt: bij aanvang van het seizoen wordt de contributie plus een beloningstoeslag in rekening gebracht. Deze beloningstoeslag wordt na afloop van het seizoen volledig uitgekeerd aan alle vrijwilligers van Hovoc die gedurende het seizoen een handje hebben geholpen.

Deze snelheid van werken leidt tot een lik-op-stuk-beloning: alle vrijwilligers (ook niet-leden van Hovoc) weten hoeveel contributie ze op deze manier hebben terugverdiend. Het uitvoeren van meer taken en het meedoen aan meer activiteiten leidt meteen tot een inzichtelijk teruggaaf van contributiegeld. Al het geld dat wordt ingelegd wordt uitgekeerd aan de vrijwilligers.

Bedragen

Per leeftijdsgroep (vanaf 13 jaar) is een toeslag samengesteld op basis van de taken of acties welke voor die leeftijdsgroep van toepassing zijn: als het lid er profijt van heeft (trainers/coaches) of als het lid een zinvolle bijdrage kan leveren aan de actie (bloemenactie), wordt een toeslag in rekening gebracht. De contributiecommissie is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het invullen van alle details, wat heeft geleid tot de volgende toeslagen:

Leeftijd

Toeslag oude puntensysteem

Toeslag nieuwe beloningssysteem

13-14-15

€ 25,00 *

€ 42,00

16-17-18

€ 73,00

€ 78,00

> 18

€ 86,50

€ 78,00

recreanten

€ 57,00

€ 51,00

* Gebaseerd op eerste introductie in het puntensysteem

Hovoc brengt leden tot en met 12 jaar geen toeslag in rekening. Het beloningssysteem is bedoeld om leden te belonen voor hun inzet. Leden betalen een toeslag indien en voor zover zij ook de mogelijkheid hebben om dit terug te verdienen. Het is niet wenselijk dat leden gaan inleggen om andere leden extra te belonen wanneer zij zelf niet de mogelijkheid hebben om hun inleg terug te verdienen. Dit zou feitelijk voor deze leden een verkapte contributieverhoging zijn.

Invoering

De contributiecommissie bepaalt jaarlijks de toeslag die per activiteit of taak kan worden verdiend. In oktober wordt de toeslag separaat in rekening gebracht bij alle leden van 13 jaar en ouder (waarbij de leeftijd per 1 januari van dat jaar bepalend is).

CMV-coaches

In de financiële commissie is gesproken over het belonen van CMV-coaches. Ouders en andere externe personen worden in het gehele beloningssysteem beloond indien ze meehelpen aan een activiteit van Hovoc. Hovoc en haar leden profiteren hier ook van. Doorgaans zijn dit slechts enkele personen.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor niet-leden die CMV-teams coachen. Deze worden niet meegenomen in het beloningssysteem: het betreft hier erg veel externe personen wat een zeer nadelige druk legt op het systeem wat door leden wordt bekostigd.

Tot besluit

We hopen als vereniging met dit systeem een helder en eerlijk systeem te hanteren. Het streven is om elke vrijwilliger te belonen naar de werkzaamheden die hij of zij voor onze vereniging verricht. Mochten er onverhoopt toch onduidelijkheden zijn of mochten er naar je mening zaken zijn die niet kloppen, aarzel dan niet en neem contact op met een van de leden van de contributiecommissie.

2014/2015

In het eerste seizoen is gebleken dat een groot deel van de inleg in het beloningssysteem wordt uitbetaald aan vrijwilligers die zelf niet inleggen. Helaas heeft dit tot gevolg dat de leden van Hovoc die wel inleggen (spelende leden vanaf 13 jaar) hun eigen inleg niet meer kunnen terugverdienen. In dit geval is er sprake van een contributieverhoging, en dat mag niet! Op de jaarvergadering is daarom besloten dat vrijwilligers die zelf niet inleggen, nog maar 25% van de vergoeding krijgen die staat voor een activiteit. Mocht je zelf dus niet inleggen, dan moet je de bedragen in deze tabel delen door vier!