Declaratie

Declaratie gemaakte kosten

Via het onderstaande formulier kunnen gemaakte kosten voor Hovoc gedeclareerd worden.

Overleg altijd met het bestuur of penningmeester voordat je kosten maakt voor Hovoc. (bestuur@hovoc.nl / penningmeester@hovoc.nl)


Vul hieronder de omschrijving van je declaratie in per bon/factuur. 
Doe dit in de volgorde: Datum - Omschrijving - Bedrag 
Bijvoorbeeld:  12-3-2022 - Stickers promotie - €12,00

Upload hieronder de bijbehorende facturen of bonnetjes. Bij meerdere facturen of bonnetjes graag deze samenvoegen in een ZIP-mapje.

Declaratie trainers

Alle trainers die een vergoeding willen ontvangen voor het trainen, mogen hiervoor een vrijwilligersvergoeding declareren. Download hiervoor onderstaand bestand en mail deze ingevuld naar penningmeester@hovoc.nl in een PDF-bestand.

Let op: Per trainingsgroep kan maar een hoofdtrainer declareren. Hulptrainers kunnen niet declareren.