Declaratie

Via het onderstaande formulier kunnen gemaakte kosten voor Hovoc gedeclareerd worden.

Overleg altijd met het bestuur of penningmeester voordat je kosten maakt voor Hovoc. (bestuur@hovoc.nl / penningmeester@hovoc.nl)


Vul hieronder de omschrijving van je declaratie in per bon/factuur. 
Doe dit in de volgorde: Datum - Omschrijving - Bedrag 
Bijvoorbeeld:  12-3-2022 - Stickers promotie - €12,00