Over Hovoc

Onderstaande informatie is bedoeld voor alle personen, jong of oud, met belangstelling in een teamsport zoals volleybal, te informeren over de gang van zaken binnen volleybalvereniging Hovoc.

Algemeen
Bij volleybalvereniging Hovoc zijn in totaal zo’n 350 leden actief met hun sport bezig. Het beleven van plezier, volleyballen en opleiden staan centraal in het beleid. Zij vormen een absolute voorwaarde om uiteindelijk ook prestaties te kunnen neerzetten.

De organisatie
De leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Het is hun taak ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. De Technische Commissies en de CMV Commissie zorgen voor invulling van de begeleiding en training van de teams en zien erop toe dat de sportieve en ontspannende activiteiten volgens de geldende spelregels worden uitgevoerd.

Accommodatie
Hovoc speelt al haar competitiewedstrijden in de Dendron Sporthal te Horst. De wedstrijden van de senioren, de A-, B-jeugd en gedeeltelijk de C-jeugd worden gespeeld op zaterdag, de wedstrijden van de overige jeugd vinden plaats op zondag. De thuiswedstrijden van Dames Recreanten worden gespeeld op woensdag.

Bekijk onze teams

Leeftijdscategorie
Vooral de nog zeer jeugdigen hechten er veel waarde aan samen met vriendinnetjes of vriendjes te kunnen volleyen en trainen. Hovoc probeert zoveel mogelijk met wensen rekening te houden.

Training
Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om minstens een keer per week te trainen. De dagen en tijden worden aan het begin van het seizoen vastgesteld.

Wat biedt Hovoc nog meer?
De activiteiten beperken zich niet tot de volleybalsport alleen. Gedurende het seizoen worden er op passende momenten ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Dit varieert van een dropping tot een feestelijke afsluiting van het seizoen. Het bedrijven van de volleybalsport en het organiseren van ontspanningsactiviteiten zijn alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers.

 

Bekijk onze agenda