Commissies

Technische commisSies

De technische commissies (TC's) houden zich bezig met het gehele technische beleid van Hovoc.

TC@hovoc.nl

Scheidsrechter commisSie

De scheidsrechtercommissie houdt zich bezig met het begeleiden en opleiden van scheidsrechters.

scheidsrechters@hovoc.nl

Beroeps-commissie

De beroepscommissie bemiddelt in het geval een lid een geschil heeft met het bestuur.

STrafcommissie

De strafcommissie houdt zich bezig met het bepalen van straffen indien een lid hiervoor in aanmerking komt.

Sponsor-commissie

De sponsorcommissie werft mogelijke sponsoren en onderhoudt contact met deze partijen.

sponsoring@hovoc.nl

Hes-commissie

De HES (Hovoc Evenementen Support) organiseert acties om de clubkas de spekken.

hes@hovoc.nl

PR-Commissie

De PR-commissie zorgt voor de promotie en communicatie. Ook beheert het de sociale mediakanalen.

PR@hovoc.nl

Kleding-commissie

De kledingcommissie verzorgt de wedstrijdkleding en is verantwoordelijk voor de webshop.

kleding@hovoc.nl

Beachcommissie

De beachcommissie houdt zich bezig met het organiseren en faciliteren van activiteiten op de beachvelden.

beachen@hovoc.nl

toernooi- commissie

De toernooi-commissie organiseert het Horster Volleybaltoernooi dat jaarlijks bij Hovoc plaatsvindt. 

toernooi@hovoc.nl

Ontspannings-commissie

De ontspanningscommissie (Oecie) organiseert onder andere de feestjes, de dropping en 'Was ik maar groot'

OC@hovoc.nl

JeugdKamp-commissie

De jeugdkampcommissie (JeKaCo) organiseert het kamp voor de jeugdleden van Hovoc.

jeugdkamp@hovoc.nl