Vertrouwenspersoon

Er kunnen zich, ondanks alle afspraken binnen onze vereniging, situaties voordoen waarin je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van andere leden of vrijwilligers. Het bestuur van Hovoc keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af. Mocht zo'n situatie zich toch voordoen dan is er de mogelijkheid om beroep te doen op de vertrouwenspersoon van Hovoc.

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die is aangesteld om als zodanig binnen de vereniging op te treden. De vertrouwenspersoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van problemen die zijn ontstaan. De gesprekken die je voert met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.


Binnen Hovoc is Joyce Joosten onze vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-48958828 of per mail  vertrouwenspersoon@hovoc.nl.

 

Mocht je niet met haar in verbinding willen treden, kun je ook altijd met de vertrouwenspersoon van de Nevobo contact opnemen. Dit is Janine Pleizier,  te bereiken via een mailtje naar janine.pleizier@nevobo.nl of bel 06-4631 7335.

joyce.png
JOYCE JOOSTEN

Vertrouwenspersoon

06-48958828

vertrouwenspersoon@hovoc.nl